Een avontuurlijke reis door het onbekende

in de veilige bedding van

een groep oprechte mannen

De basisstructuur waar we op Kamp Wildeman mee werken is die van een cirkel. En dat is niet voor niets. De vorm van de cirkel waarborgt namelijk dat je erbij hoort, gelijkwaardig bent en vrij bent om helemaal jezelf te zijn.

Op Kamp Wildeman werken we in drie soorten cirkels: de grote cirkel van alle deelnemers, magische mannencirkels waarin je 1 keer per dag met een kleinere maar vaste groep mannen bij elkaar komt en wisselende cirkels rondom concrete vragen, thema’s, werk- en sport- en spelvormen.

Vrij

Je bent vrij om wel of niet in de cirkel te komen staan en om in de cirkel meer of minder van jezelf te laten zien. Er is ruimte om dicht bij andere mannen te komen en/of om afstand te houden. Precies zo dichtbij of veraf als jullie dat zelf willen.

Gelijkwaardig

In een mannencirkel sta of zit je niet – als concurrenten – tegenover elkaar, maar – als broeders – naast elkaar. De cirkel drukt dus uit dat er sprake is van gelijkwaardigheid. Zonder leider die ‘boven de groep’ of ‘in het middelpunt’ staat.

Samen

Iedereen die in de mannencirkel staat hoort erbij. Of je nu een ‘harde’ of een ‘zachte’ man bent. Krachtig of kwetsbaar. Actief of passief. Gefocused op wat je zelf wilt of sensitief voor de behoeften van anderen. Heel rationeel of meer intuitief. Jong of oud.

Volg je voeten in de Open Space

Op Kamp Wildeman werken we in een Open Space.

Dit betekent dat er tijdens je verblijf op Kamp Wildeman ruimte is om te laten ontstaan wat er door jou en andere mannen gedaan wil worden. Wat jij of een ander inbrengt kan bijvoorbeeld een levensvraag zijn, een inhoudelijk thema, een talent dat je de wereld in wilt brengen, een werkvorm waarmee je wilt experimenteren of een sport- en spelvorm die je met één of meer andere mannen wilt spelen.

Je neemt zelf het initiatief als je iets met andere deelnemers wilt delen of volgt je voeten om steeds daar te zijn waar je iets kunt leren, bijdragen of plezier beleven.

En wat daar dan gebeurt?

Tja, dat is het grote onbekende waar we ons op Kamp Wildeman door laten verrassen!

Kamp Wildeman is een activiteit van Mannenhart

en ontstaan vanuit het Wildeman Festival

De MANNENHART community bestaat uit ca. 30 mannen die op basis van gelijkwaardigheid met elkaar samenwerken om jongens en mannen in elke levensfase ruimte en steun te bieden om in vrijheid te ontwikkelen wie zij in wezen zijn.

Ervaringen van deelnemers

Ga je mee op avontuur in het onbekende?

18 – 21 mei 2023

Landgoed De Zonnebloem Winterswijk